VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı içinde yaşadığımız yüzyıla yakışır eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlara uygun; yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştiren ve onlara özgün bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlayan Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmaktır.

A good composition writer knows how to arrange their thoughts. They are able to plan their thoughts and remain focused throughout the writing process. Before beginning to write, there are some questions to ask. These include who your main professional essay writing character is and their location. Also, what is intent of the essay – inform, persuade or amuse. Also, it is important to be aware of the various parts and organize them. A typical composition in English is composed of an introduction, a heading and body. Additionally, there is a concluding sentence.