Başaracağım diyebilmek başarının size yakın olduğunun işaretidir.

Rehberlik Yıllık Planları çerçevesinde yürütülen seminer çalışmalarında  8.Sınıf öğrencilerimize yönelik  “Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları” adlı sunumu gerçekleştirdik.

Sınav öncesi yaşanan kaygıların öğrenciler üzerinde yarattığı etki ve bu etkilerin öğrencilerin gündelik yaşam kalitelerini olumsuz olarak nasıl etkilediği anlatıldı. Sunumda  öğrencilerin stres, kaygı ve kriz durumlarında nasıl davranmaları gerektiği, alacakları tedbirlerin püf noktalarını belirtildi. Sınav kaygısının, sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun bir kaygı olduğu belirtildi. Yaşanan kaygı çok yoğun olduğundan kişinin enerjisini verimli bir biçimde kullanmasını, dikkatini ve gücünü yapacağı işe yönlendirmesini engellediği üzerinde duruldu.
ÖĞRENCİ KENDİNE GÜVENMELİ
Sınav stresi ve kaygısı ile başa çıkmanın yolunun ise öğrencinin kendine güvenmesinden geçtiğini vurgulandı. Öğrencinin, kontrolün kendisinde olduğunun bilincinde olması ve ‘güvendeyim, üstesinden gelebilirim, yeterliyim’ gibi düşünceleri nefes egzersizi eşliğinde telkin ederek başarılı olacağını belirtti.

Sunum İçeriği ise aşağıdaki gibi oldu.

✔Kaygı nedir?
✔Kaygının etkileri nedir?
✔Sınav kaygısı nedir?
✔Sınav kaygısının etkileri nedir?

✔Fiziksel ve ruhsal tepkilerimiz
✔Kaygıyı yenmenin yolları nedir?