DRAMA ETKİNLİKLERİ

Drama Eğitiminin Önemi

               “Drama”  herhangi bir metne bağlı kalmadan doğaçlama yaparak tiyatro tekniklerini kullanıp bir olayı,  bir konuyu veya bir düşünceyi canlandırma  sanatıdır. Yani Drama sanatı ile çocuklar o anda düşünerek canlandırma yapacakları için bağımsız düşünme yeteneklerini kullanırlar gerektiğinde grup  arkadaşlarıyla da bir şeyler düşünüp iş birliği yapabilme özelliklerini geliştirirler. Yeri geldiğinde konuşmadan, sadece jest, mimik ve hareketlerle canlandırma yapacakları için sözel olmayan iletişimlerini geliştirip, bedenini kullanmayı  öğrenirler. Böylece psikomotor gelişimi desteklenir. Kelime dağarcığı da  geliştiğinde dil gelişimine  katkıda bulunur. Bedenini kullanmayı daha iyi öğrenen çocuk  dolayısıyla da dinleme becerisini  geliştirmiş olur.

Dramanın eğitimde kullanılması okul çağı çocukları için son derece önemlidir. Çocukların yaşayarak ve farkındalığını fark ederek duyarlıklarının gelişmesi  empati yeteneğinin gelişmesi eğitim ve öğretimde etkili bir araçtır. Hep söyleriz ya  farkındalığımız gelişmezse hiçbir şeyin farkına varamayız, doğru ve bilinçli bir şekilde öğrenemeyiz diye.İşte DRAMA çalışmalarına katılan bireylerinde , çalışmalar sırasında kendilerini ve diğer katılımcıları tanıma, iletişim becerilerini geliştirme, kendilerini daha iyi anlama ve ifade etme becerisini geliştirme gibi olumlu kazanımları olmaktadır. Dramanın  temel aracı kişinin kendisidir zaten…Sağlıklı toplumlar için sağlıklı aileler, sağlıklı aileler için de  sağlıklı bireyler yetiştirilmelidir. Sadece çocuklar için değil yetişkinler içinde önemlidir DRAMA sanatı

Drama size ne kazandırır ?

 • Topluluk önünde konuşma becerilerinizi geliştirir.
 • Takım çalışmasının değerini öğrenirsiniz.
 • Size empatiyi öğretir.
 • Stres yönetimi konusunda uzman olursunuz.
 • Özgüven kazanırsınız.
 •  Ama aynı zamanda biraz alçakgönüllük de öğrenirsiniz.
 • Reddedilmeyle nasıl başa çıkacağınızı öğretir.
 • Zaman sınırına uyarak çalışmayı öğrenirsiniz.
 • Kelimelere karşı takdir duygunuz artar.
 • Ezber becerileriniz mükemmelleşir.
 • Fiziksel olarak aktif olma alışkanlığı kazandırır.