DİL EĞİTİMİ

ÖZGÜR KOLEJİ’ NDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Özgür Koleji’nde yabancı dil öğrenimi, anadili öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda okullarımızda doğal bir öğrenme ortamının oluşturulmasına büyük özen gösterilmektedir. Özgür Koleji’nde yabancı dil öğrenimi; duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, onlara anlam yükleyerek, sesleri taklit ederek ilerleyen bir öğrenme sürecidir.

Özgür Koleji’nde başlıca yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci dil olarak Fransızca öğretimi yapılmaktadır. Yabancı dil öğretimi, anasınıfı, 1, 2, 3,4. Sınıflar ve 5, 6, 7, 8. sınıflar iki bölümde planlanmaktadır.

Ortaokulda İngilizce Eğitimi

            Ortaokulda İngilizce dersleri haftada 8 saatten oluşmaktadır. Bu sekiz saat 5. ve 6. Sınıflarda 5 saat Main Course (ana ders), 3 saat Skills (yardımcı ders) olarak bölünmüştür. 7. sınıflarda ise 4 saat Main Course, 2 saat Skills dersinin yanı sıra 2 saat Liselere giriş sınavına hazırlık dersi eklenmiştir. Ortaokul İngilizce derslerinde kur sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler eğitim yılı başlamadan kur belirleme sınavı ile en uygun kura yerleşirler. Öğrencinin 2 ayda bir gireceği kur atlama sınavı ile bir üst kura geçmesi ya da bir alt kurun derslerini tekrar alarak eksiklerini tamamlaması sağlanır. Kur sistemi sayesinde öğrencilerimiz arkadaşlarından geri kalmadan İngilizceyi öğrenirler. Kur sisteminin diğer bir avantajı da kendini hızla geliştiren bir öğrencinin bir üst kura geçerek hızını kaybetmemesidir.

İngilizce dersliklerimizde akıllı tahta etkinlikleri, oyunlar, müzik, dans ve yarışmalardan faydalanılarak daha eğlenceli bir ortam oluşturulmaktadır. Öğrencilerimizin Cambridge, Oxford gibi sınavlara girmeleri teşvik edilerek, uluslararası eğitim ve iş hayatında kendilerine güvenen bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, JMUN (Junior Model United Nations) ve JMUNESCO (Junior Model United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) gibi organizasyonlarda görev alarak İngilizceyi kullanmanın, birçok şehir ve ülkeden arkadaşlar edinmenin mutluluğunu yaşarlar.